Mã vạch các nước trên thế giới đầy đủ nhất

Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm như: Nước đăng ký mã vạch, tên doanh nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra...

Dưới đây là danh sách mã vạch các nước trên thế giới:

STTĐầu mã vạchQuốc gia/Lãnh thổ
1622Ai Cập
2530Albania
3613Algeria
4778Argentina
5779Argentina
6485Armenia
7930Australia
8931Australia
9932Australia
10933Australia
11934Australia
12935Australia
13936Australia
14937Australia
15938Australia
16939Australia
17476Azerbaijan
18590Ba Lan
19608Bahrain
20481Belarus
21777Bolivia
22387Bosnia Herzegovina
23789Brasil
24790Brasil
25623Brunei
26380Bulgaria
27540Bỉ và Luxembourg
28541Bỉ và Luxembourg
29542Bỉ và Luxembourg
30543Bỉ và Luxembourg
31544Bỉ và Luxembourg
32545Bỉ và Luxembourg
33546Bỉ và Luxembourg
34547Bỉ và Luxembourg
35548Bỉ và Luxembourg
36549Bỉ và Luxembourg
37040Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
38041Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
39042Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
40043Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
41044Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
42045Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
43046Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
44047Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
45048Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
46049Bị hạn chế trong một công ty (Hiện tại không dùng cho quốc gia)
47560Bồ Đào Nha
48618Bờ Biển Ngà
49884Campuchia
50754Canada
51755Canada
52780Chile
53770Colombia
54771Colombia
55744Costa Rica
56385Croatia
57850Cuba
58529Cyprus
59629Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
60859Cộng hòa Séc
61746Dominicana
62960Dành cho văn phòng toàn cầu
63961Dành cho văn phòng toàn cầu
64962Dành cho văn phòng toàn cầu
65963Dành cho văn phòng toàn cầu
66964Dành cho văn phòng toàn cầu
67965Dành cho văn phòng toàn cầu
68966Dành cho văn phòng toàn cầu
69967Dành cho văn phòng toàn cầu
70968Dành cho văn phòng toàn cầu
71969Dành cho văn phòng toàn cầu
72950Dành cho văn phòng toàn cầu, các ứng dụng đặc biệt
73951Dành cho văn phòng toàn cầu, các ứng dụng đặc biệt
74980Dùng cho biên lai hoàn tiền
75786Ecuador
76741El Salvador
77474Estonia
78486Georgia
79603Ghana
80740Guatemala
81742Honduras
82489Hong Kong
83599Hungary
84520Hy Lạp
85521Hy Lạp
86870Hà Lan
87871Hà Lan
88872Hà Lan
89873Hà Lan
90874Hà Lan
91875Hà Lan
92876Hà Lan
93877Hà Lan
94878Hà Lan
95879Hà Lan
96880Hàn Quốc
97020Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
98021Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
99022Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
100023Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
101024Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
102025Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
103026Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
104027Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
105028Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
106029Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
107200Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
108201Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
109202Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
110203Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
111204Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
112205Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
113206Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
114207Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
115208Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
116209Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
117210Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
118211Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
119212Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
120213Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
121214Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
122215Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
123216Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
124217Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
125218Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
126219Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
127220Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
128221Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
129222Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
130223Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
131224Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
132225Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
133226Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
134227Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
135228Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
136229Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
137230Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
138231Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
139232Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
140233Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
141234Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
142235Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
143236Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
144237Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
145238Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
146239Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
147240Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
148241Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
149242Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
150243Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
151244Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
152245Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
153246Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
154247Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
155248Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
156249Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
157250Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
158251Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
159252Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
160253Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
161254Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
162255Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
163256Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
164257Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
165258Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
166259Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
167260Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
168261Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
169262Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
170263Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
171264Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
172265Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
173266Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
174267Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
175268Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
176269Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
177270Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
178271Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
179272Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
180273Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
181274Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
182275Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
183276Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
184277Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
185278Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
186279Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
187280Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
188281Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
189282Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
190283Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
191284Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
192285Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
193286Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
194287Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
195288Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
196289Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
197290Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
198291Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
199292Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
200293Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
201294Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
202295Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
203296Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
204297Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
205298Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
206299Hạn chế số lưu hành trong một khu vực địa lý
207569Iceland
208899Indonesia
209626Iran
210539Ireland
211729Israel
212800Italia
213801Italia
214802Italia
215803Italia
216804Italia
217805Italia
218806Italia
219807Italia
220808Italia
221809Italia
222810Italia
223811Italia
224812Italia
225813Italia
226814Italia
227815Italia
228816Italia
229817Italia
230818Italia
231819Italia
232820Italia
233821Italia
234822Italia
235823Italia
236824Italia
237825Italia
238826Italia
239827Italia
240828Italia
241829Italia
242830Italia
243831Italia
244832Italia
245833Italia
246834Italia
247835Italia
248836Italia
249837Italia
250838Italia
251839Italia
252625Jordan
253487Kazakstan
254616Kenya
255627Kuwait
256470Kyrgyzstan
257475Latvia
258528Lebanon
259624Libya
260477Lithuania
261611Ma Rốc
262958Ma cao
263531Macedonia
264955Malaysia
265535Malta
266609Mauritius
267750Mexico
268484Moldova
269389Montenegro
270978Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách
271979Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách
272977Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ, nhận dạng một xuất bản phẩm nhiều kỳ dạng giấy in hoặc điện tử như tạp chí định kỳ, tạp chí chuyên khảo, báo, bản tin, xuất bản phẩm thông tin, niên giám, báo cáo thường niên, kỷ yếu hội nghị hay hội thảo, phụ trương hay phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ
273865Mông Cổ
274000Mỹ
275001Mỹ
276002Mỹ
277003Mỹ
278004Mỹ
279005Mỹ
280006Mỹ
281007Mỹ
282008Mỹ
283009Mỹ
284010Mỹ
285011Mỹ
286012Mỹ
287013Mỹ
288014Mỹ
289015Mỹ
290016Mỹ
291017Mỹ
292018Mỹ
293019Mỹ
294030Mỹ
295031Mỹ
296032Mỹ
297033Mỹ
298034Mỹ
299035Mỹ
300036Mỹ
301037Mỹ
302038Mỹ
303039Mỹ
304060Mỹ
305061Mỹ
306062Mỹ
307063Mỹ
308064Mỹ
309065Mỹ
310066Mỹ
311067Mỹ
312068Mỹ
313069Mỹ
314070Mỹ
315071Mỹ
316072Mỹ
317073Mỹ
318074Mỹ
319075Mỹ
320076Mỹ
321077Mỹ
322078Mỹ
323079Mỹ
324080Mỹ
325081Mỹ
326082Mỹ
327083Mỹ
328084Mỹ
329085Mỹ
330086Mỹ
331087Mỹ
332088Mỹ
333089Mỹ
334090Mỹ
335091Mỹ
336092Mỹ
337093Mỹ
338094Mỹ
339095Mỹ
340096Mỹ
341097Mỹ
342098Mỹ
343099Mỹ
344100Mỹ
345101Mỹ
346102Mỹ
347103Mỹ
348104Mỹ
349105Mỹ
350106Mỹ
351107Mỹ
352108Mỹ
353109Mỹ
354110Mỹ
355111Mỹ
356112Mỹ
357113Mỹ
358114Mỹ
359115Mỹ
360116Mỹ
361117Mỹ
362118Mỹ
363119Mỹ
364120Mỹ
365121Mỹ
366122Mỹ
367123Mỹ
368124Mỹ
369125Mỹ
370126Mỹ
371127Mỹ
372128Mỹ
373129Mỹ
374130Mỹ
375131Mỹ
376132Mỹ
377133Mỹ
378134Mỹ
379135Mỹ
380136Mỹ
381137Mỹ
382138Mỹ
383139Mỹ
384050Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
385051Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
386052Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
387053Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
388054Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
389055Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
390056Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
391057Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
392058Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
393059Mỹ sẽ sử dụng trong tương lai
394700Na Uy
395701Na Uy
396702Na Uy
397703Na Uy
398704Na Uy
399705Na Uy
400706Na Uy
401707Na Uy
402708Na Uy
403709Na Uy
404600Nam Phi
405601Nam Phi
406940New Zealand
407941New Zealand
408942New Zealand
409943New Zealand
410944New Zealand
411945New Zealand
412946New Zealand
413947New Zealand
414948New Zealand
415949New Zealand
416460Nga
417461Nga
418462Nga
419463Nga
420464Nga
421465Nga
422466Nga
423467Nga
424468Nga
425469Nga
426450Nhật Bản
427451Nhật Bản
428452Nhật Bản
429453Nhật Bản
430454Nhật Bản
431455Nhật Bản
432456Nhật Bản
433457Nhật Bản
434458Nhật Bản
435459Nhật Bản
436490Nhật Bản
437491Nhật Bản
438492Nhật Bản
439493Nhật Bản
440494Nhật Bản
441495Nhật Bản
442496Nhật Bản
443497Nhật Bản
444498Nhật Bản
445499Nhật Bản
446743Nicaragua
447615Nigeria
448896Pakistan
449745Panama
450784Paraguay
451775Peru
452480Philippines
453981Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung
454982Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung
455983Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung
456984Phiếu giảm giá cho khu vực đồng tiền chung
457990Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
458991Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
459992Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
460993Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
461994Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
462995Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
463996Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
464997Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
465998Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
466999Phiếu giảm giá hay còn gọi là Coupon
467300Pháp
468301Pháp
469302Pháp
470303Pháp
471304Pháp
472305Pháp
473306Pháp
474307Pháp
475308Pháp
476309Pháp
477310Pháp
478311Pháp
479312Pháp
480313Pháp
481314Pháp
482315Pháp
483316Pháp
484317Pháp
485318Pháp
486319Pháp
487320Pháp
488321Pháp
489322Pháp
490323Pháp
491324Pháp
492325Pháp
493326Pháp
494327Pháp
495328Pháp
496329Pháp
497330Pháp
498331Pháp
499332Pháp
500333Pháp
501334Pháp
502335Pháp
503336Pháp
504337Pháp
505338Pháp
506339Pháp
507340Pháp
508341Pháp
509342Pháp
510343Pháp
511344Pháp
512345Pháp
513346Pháp
514347Pháp
515348Pháp
516349Pháp
517350Pháp
518351Pháp
519352Pháp
520353Pháp
521354Pháp
522355Pháp
523356Pháp
524357Pháp
525358Pháp
526359Pháp
527360Pháp
528361Pháp
529362Pháp
530363Pháp
531364Pháp
532365Pháp
533366Pháp
534367Pháp
535368Pháp
536369Pháp
537370Pháp
538371Pháp
539372Pháp
540373Pháp
541374Pháp
542375Pháp
543376Pháp
544377Pháp
545378Pháp
546379Pháp
547640Phần Lan
548641Phần Lan
549642Phần Lan
550643Phần Lan
551644Phần Lan
552645Phần Lan
553646Phần Lan
554647Phần Lan
555648Phần Lan
556649Phần Lan
557594Romania
558604Senegal
559860Serbia
560888Singapore
561858Slovakia
562383Slovenija
563479Sri Lanka
564621Syria
565488Tajikistan
566620Tanzania
567885Thái Lan
568868Thổ Nhĩ Kỳ
569869Thổ Nhĩ Kỳ
570760Thụy Sỹ
571761Thụy Sỹ
572762Thụy Sỹ
573763Thụy Sỹ
574764Thụy Sỹ
575765Thụy Sỹ
576766Thụy Sỹ
577767Thụy Sỹ
578768Thụy Sỹ
579769Thụy Sỹ
580730Thụy Điển
581731Thụy Điển
582732Thụy Điển
583733Thụy Điển
584734Thụy Điển
585735Thụy Điển
586736Thụy Điển
587737Thụy Điển
588738Thụy Điển
589739Thụy Điển
590867Triều Tiên
591690Trung Quốc
592691Trung Quốc
593692Trung Quốc
594693Trung Quốc
595694Trung Quốc
596695Trung Quốc
597696Trung Quốc
598697Trung Quốc
599698Trung Quốc
600699Trung Quốc
601619Tunisia
602483Turkmenistan
603840Tây Ban Nha
604841Tây Ban Nha
605842Tây Ban Nha
606843Tây Ban Nha
607844Tây Ban Nha
608845Tây Ban Nha
609846Tây Ban Nha
610847Tây Ban Nha
611848Tây Ban Nha
612849Tây Ban Nha
613482Ukraine
614773Uruguay
615478Uzbekistan
616759Venezuela
617893Việt Nam
618500Vương quốc Anh
619501Vương quốc Anh
620502Vương quốc Anh
621503Vương quốc Anh
622504Vương quốc Anh
623505Vương quốc Anh
624506Vương quốc Anh
625507Vương quốc Anh
626508Vương quốc Anh
627509Vương quốc Anh
628900Áo
629901Áo
630902Áo
631903Áo
632904Áo
633905Áo
634906Áo
635907Áo
636908Áo
637909Áo
638910Áo
639911Áo
640912Áo
641913Áo
642914Áo
643915Áo
644916Áo
645917Áo
646918Áo
647919Áo
648570Đan Mạch
649571Đan Mạch
650572Đan Mạch
651573Đan Mạch
652574Đan Mạch
653575Đan Mạch
654576Đan Mạch
655577Đan Mạch
656578Đan Mạch
657579Đan Mạch
658471Đài Loan
659400Đức
660401Đức
661402Đức
662403Đức
663404Đức
664405Đức
665406Đức
666407Đức
667408Đức
668409Đức
669410Đức
670411Đức
671412Đức
672413Đức
673414Đức
674415Đức
675416Đức
676417Đức
677418Đức
678419Đức
679420Đức
680421Đức
681422Đức
682423Đức
683424Đức
684425Đức
685426Đức
686427Đức
687428Đức
688429Đức
689430Đức
690431Đức
691432Đức
692433Đức
693434Đức
694435Đức
695436Đức
696437Đức
697438Đức
698439Đức
699440Đức
700628Ả Rập Saudi
701890Ấn Độ

Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Nguyên thủy thì mã vạch lưu trữ dữ liệu theo bề rộng của các vạch được in song song cũng như của khoảng trống giữa chúng, nhưng ngày nay chúng còn được in theo các mẫu của các điểm, theo các vòng tròn đồng tâm hay chúng ẩn trong các hình ảnh. Mã vạch có thể được đọc bởi các thiết bị quét quang học gọi là máy đọc mã vạch hay được quét từ hình ảnh bằng các phần mềm chuyên biệt.