Tra Giá Sản Phẩm là trang web tra thông tin sản phẩm từ mã vạch như: giá, tên sản phẩm, xuất xứ, thông tin nơi bán, loại sản phẩm… từ đó giúp bạn một phần nào đó trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thật giả.

Ứng dụng Tra Giá Sản Phẩm cũng được phát hành trên Android tại đây.