Chính sách bảo mật

14 Tháng Sáu, 2024

Chính sách riêng tư và bảo mật

Dưới đây là nội dung chính sách riêng tư và bảo mật của website tragiasanpham.com của chúng tôi:

Mã vạch và đóng góp

Khi bạn truy cập để lại đóng góp trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu đóng góp và cũng có thể là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam và chúng tôi hoàn toàn không yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, các đóng góp hoàn toàn ẩn danh.

Nếu phát hiện những đóng góp có nội dung không hợp lệ chúng tôi có thể xóa mà không báo trước vì dụ như trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức, chính trị, dân tộc, tôn giáo và nội dung không cho phép khác.

Khuyến nghị, quý vị không nên để thông tin cá nhân lên website của chúng tôi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xóa nội dung bạn yêu cầu nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung của bạn.

Mã vạch

Về mã vạch mà bạn đã tra trên website hoặc ứng dụng Tra Giá Sản Phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu lại để tạo thông tin sản phẩm cho những người tra tiếp theo.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại mã vạch hay đóng góp, nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Trừ khi có yêu cầu xóa hoặc bị vi phạm chính sách của chúng tôi.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Chúng tôi có thể cập nhập nội dung chính sách riêng tư và bảo mật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước!

 

Những bài viết mới