Cách kiểm tra mã vạch 8 số đơn giản nhất

Mã vạch 8 số hay còn gọi là mã EAN-8 hay EAN.UCC-8 là phiên bản EAN tương đương của UPC-E trong ý nghĩa cung cấp một mã vạch có chiều rộng “ngắn” để sử dụng trên các loại bao bì hàng hóa nhỏ như bao thuốc lá chẳng hạn. Tuy nhiên giữa chúng có một số điểm khác biệt đáng kể. Về hình thức, với cùng một mật độ in thì mã vạch do EAN-8 tạo ra dài hơn một chút so với mã vạch do UPC-E tạo ra. Về nguyên lý, từ chuỗi số 8 số của UPC-E, người ta có thể chuyển ngược về chuỗi số 12 số của UPC-A, nhưng từ chuỗi 8 số của EAN-8, không có cách thức nào chuyển về chuỗi 13 số của EAN-13 hay 12 số của UPC-A. Về mặt mã hóa, EAN-8 mã hóa rõ ràng cả tám số còn UPC-E chỉ mã hóa rõ ràng 6 số. Do vậy, có thể kết luận EAN-13 và UPC-A có sự chuyển đổi tương thích, nhưng UPC-E và EAN-8 thì tuyệt đối không có sự tương thích như vậy.

Định dạng mã vạch 8 số

Độ dài Kiểu số kiểm tra
8 kí tự số khớp

Mã vạch 8 số được tạo bởi 7 chữ số và + 1 con số kiểm tra ở cuối cùng.

Cách tính của mã vạch 8 số và mã vạch 13 số là tương đương nhau. Đôi khi chúng ta gặp mã vạch 7 số và 12 số là vì họ chưa thêm con số kiểm tra vào cuối dãy số.

Cách kiểm tra mã vạch 8 số

Cách tính mã vạch 8 số có chuẩn không rất đơn giản:

 • Chúng ta hãy bỏ con số cuối cùng và giữ lại 7 chữ số. Ví dụ với mã vạch 8 số 76543210, tôi sẽ bỏ số 0 đi để còn lại như thế này. Chúng ta tính từ PHẢI SANG TRÁI nhé!

 • Tính tổng các số ở vị trí chẵn và vị trí lẻ riêng ra (số lẻ có gạch chân màu đỏ trong hình).

 • Tổng lẻ: 1 + 3 + 5 + 7 = 16
 • Tổng chẵn: 2 + 4 + 6 = 12

Công thức tìm số kiểm tra của mã vạch 8 số:

( 10 – [ (3 * Tổng lẻ + Tổng chẵn) chia lấy phần dư cho 10 ] ) chia lấy phần dư cho 10

Trong toán học, chúng ta đã biết chia lấy phần dư rồi phải không? Ở đây, chia lấy phần dư tôi kí hiệu là % cho dễ nhìn nhé, ví dụ với mã vạch 76543210 mà từ trên, tôi tính:

 • (10 – [ (3 * 16 + 12) %10 ] ) %10
 • (10 – [ (48 + 12) %10 ] ) %10
 • (10 – [ (60) %10 ] ) %10
 • (10 – [ 0 ] ) %10
 • (10 – 0) %10
 • 10 %10
 • 0

Như vậy, số kiểm tra của mã vạch 8 số 7654321 là 0. Và số kiểm tra 0 này bằng đúng với số cuối trong mã vạch 8 số 76543210, do đó, đây là một mã vạch 8 số chuẩn.

Đặc trưng của mã vạch 8 số

Chuỗi 8 số của EAN-8 được các tổ chức có thẩm quyền về mã vạch cung cấp trực tiếp. Điều này có một ưu thế là bất kỳ công ty nào có thể yêu cầu cung cấp bộ mã EAN-8 không phụ thuộc vào mã nhà sản xuất hay mã sản phẩm theo EAN-13. Mặt khuyết điểm của nó là các chuỗi số EAN-8 phải được lưu trữ trong mỗi cơ sở dữ liệu như là các mã sản phẩm riêng biệt bởi vì không có một phương thức nào để chuyển chuỗi số EAN-8 thành chuỗi số EAN-13 tương đương.

You Might Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.